PYRENEJSKÝ HORSKÝ PES

(Chien de montagne des Pyrénées)

Trochu z historie plemene

Pyrenejský horský pes (PHP) je též nazývaný jako aristokrat z francouzských Pyrenejí. V Pyrenejích je znám od nepaměti, byl znám již ve středověku a používal se k ostraze zámků. Jeho existence byla zdokumentována Gastonem Phoebem již ve 14. století. Jeho úkolem bylo chránit stáda ovcí před šelmami. Svého rozkvětu plemeno zaznamenalo za dob Ludvíka XIV., kdy byl pyrenejský horský pes u královského dvora velmi oblíbený. Postupně však obliba velmi klesala a počátkem 20. století byl na vyhynutí. Díky zájmu chovatelů se však zachoval a nyní o něj zájem opět roste. Určitou zajímavostí je, že v historii měli o tohoto psa zájem pašeráci. Díky mrštnosti, mohutnosti a barvě srsti pomáhal přenášet zboží přes pyrenejské hřebeny. Pyrenej je znám také díky  filmu Bella a Sebastián.

ochránce stád

Jaký je pyrenej ?

Pyrenej, nebo-li také patou je přátelský a oddaný pes. Je to výborný hlídač, který štěkotem upozorňuje, že je ve střehu. Z jeho hlubokého štěkotu jde respekt. Už předem ohlašuje každou návštěvu, což budí obavy. U nás bývá příchozí návštěva v šoku  z bouřlivého přivítání naší smečkou. Nás toto vítání provází každý den po příchodu z práce, jako bychom byli pryč celý týden.     

    

Jinak je PHP spíše klidnější povahy, má rád pomazlení a je vhodný k dětem. K cizím lidem je ostražitý. Domácí zvířata a menší psi pro něho neznamenají problém, ale pokud se potká s jiným podobně velkým psem, může mít snahu dominovat. Díky své srsti je vhodný i do náročnějších klimatických podmínek, ze sněhu má vždy velkou radost. Ačkoliv je psa možné chovat pouze venku, je důležité zajistit mu dostatečný kontakt se svojí rodinou, v kotci psychicky strádá. Pro naše pyrenejky máme kotce k dispozici, jsou pořád otevřené a jsou pořád prázdné. Do kotců je běžně zásadně nezavíráme.    


Pyrenejský horský pes je velmi samostatný, hrdý a někdy tvrdohlavý pes. Jeho pán by měl být schopen tolerovat občasnou tvrdohlavost a nezávislost. Od pyreneje nelze očekávat poslušnost jako u služebních plemen, to je proti jeho přirozenosti. Ale rozhodně platí, že na pyreneje se musí jedině po dobrém, s láskou a klidem. Výchova spočívá především v důslednosti a spravedlnosti. Je třeba si uvědomit, že správně socializovaný a vychovaný pes, je pes klidný, vyrovnaný a neagresivní. Patou s ohledem na jeho povahu není vhodný pro každého chovatele. Vzhledem k mohutnosti psa je důležité, aby i jeho pán byl dostatečně fyzicky zdatný.

Každopádně je to pes, kterého nikdo nepřehlédne. Kam se psem přijdete, tam budete vždy středem pozornosti, hlavně u dětí.

Ochránce stád

To jsou pastevečtí psi. Mezi ně samozřejmě patří také i Pyrenejský horský pes. Jejich úkolem je chránit stádo ovcí před šelmami a dalším nebezpečím. Ovce musí být jeho smečkou, potom je bere jako své druhy.

Odhodlaní ochránci se nevyhýbají ani přímému střetu, pokud je při obraně nutný. Proto pastevci v oblastech, kde jsou návštěvy šelem časté, vybavují psy obojky s kovovými bodci, které jim chrání krk před zuby šelem. Velká stáda lépe ochrání více psů společně.

V současnosti je téma ochrany stád pasteveckým psem i v českých a moravských zemích poměrně aktuální s ohledem na návrat velkých šelem do naší přírody.

CHARAKTERISTIKA PLEMENE - FCI STANDART PLEMENE

Plemeno je popsáno a charakterizováno standardem plemene. První podrobný popis tohoto plemene v knize hraběte von Bylandt pochází z roku 1897.  O deset let později byl založen první klub milovníků tohoto plemene a v roce 1923 nechal „Spolek milovníků pyrenejských horských psů“ na popud pana Bernarda Sénac-Lagrange zapsat první oficiální standard plemene u SCC ( Société Centrale Canine de France). Dnešní standard vychází ze standardu z roku 1923, od té doby byla ve standardu provedena především upřesnění jeho znění.

 

Standart FCI č. 137 řadí pyrenejského horského psa do II. skupiny FCI – pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi.

CELKOVÝ VZHLED:  velký, impozantní, mohutně stavěný pes, ale nikoliv bez jisté elegance.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

 • Nejširší část mozkovny odpovídá její délce.
 • Tlama je poněkud kratší než mozkovna.
 • Délka trupu měřená od vrcholu ramene k sedacímu hrbolu přiměřeně lehce přesahuje kohoutkovou výšku.
 • Hloubka hrudníku odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo je poněkud menší.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Protože se tento pes používal výhradně na ochranu stád před útoky šelem, spočíval výběr při jeho chovu v hodnocení vlastností hlídače, v impozantním a odstrašujícím vystupováním a také ve vztahu k jeho stádu. Vlastnosti, které z takového výběru vyplynuly, jsou síla a obratnost, ale také dobromyslnost a úzký vztah k jeho chráněncům. Tento strážní pes má sklony k nezávislosti a vlastní iniciativě, které vyžadují od jeho pána určitou autoritu.

HLAVA: V poměru k velikosti psa není tak mohutná; hlava je ze stran poměrně plochá.

MOZKOVNA:

Lebka: Nejširší část mozkovny odpovídá její délce. Je lehce klenutá, protože výstupek temenní kosti je snadno hmatatelný. Týlní hrbol je viditelný, takže mozkovna tvoří ve své zadní části lomený oblouk. Nadočnicové oblouky nejsou zdůrazněné a čelní rýha je při ohmatání mezi očima jen stěží hmatatelná.

Stop: V mírném sklonu.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: Zcela černá.

Tlama: Široká, poněkud kratší než mozkovna, pozvolna se zužuje k nosní houbě. Při pohledu shora má podobu písmene V se zaoblenou špičkou. Mezi očima je dobře vyplněná.

Pysky: Málo visící pysky pokrývají těsně dolní čelist; jsou černé nebo velmi silně černě skvrnité; totéž platí i pro patro.

Čelisti / zuby: Chrup musí být úplný, zuby jsou zdravé a bílé. Nůžkový skus (řezáky v horní čelisti těsně přesahují řezáky v dolní čelisti a jsou s nimi v kontaktu). Klešťový skus je přípustný i v případě, že oba prostřední řezáky dolní čelisti jsou lehce skloněné kupředu.

Oči: Spíše malé, mandlového tvaru, lehce šikmo posazené; chytrý a rozvážlivý výraz; barvy tmavého jantaru. Černě lemovaná víčka nejsou nikdy povolená. Pohled je mírný a zasněný.

Uši: posazeny ve výšce očí, poměrně malé, trojúhelníkovitého tvaru se zaoblenou špičkou. Visí a ploše přiléhají k hlavě; při pozornosti psa jsou neseny poněkud výše.

KRK: silný, poměrně krátký, s málo vyvinutým lalokem.

TRUP: Délka trupu měřená od vrcholu ramene k sedacímu hrbolu přiměřeně lehce přesahuje kohoutkovou výšku. Vzdálenost od hrudní kosti k zemi měří přibližně polovinu kohoutkové výšky, v žádném případě však nesmí být menší.

Horní linie z profilu: dobře pevná a stabilní.

Kohoutek: Široký.

Hřbet: Dobré délky, pevný.

Bedra: Středně dlouhá.

Záď: lehce zešikmená, se značně vystouplou kyčelní kostí.

Hruď: Není příliš hluboká, ale je široká a dlouhá. Dosahuje až na úroveň loktů, ale nesahá hlouběji. Hloubka hrudníku odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo je poněkud menší. Žebra jsou lehce zaoblená.

Slabiny: Málo hluboké.

OCAS: Dosahuje nejméně k patní kosti. Je huňatý a tvoří prapor. V klidu je nesen hluboko, přednostně s háčkem na konci; při vzbuzené pozornosti psa je nesen vysoko a je silně zatočený, přičemž špička ocasu se dotýká beder (obyvatelé pyrenejských hor o něm tvrdí, že „dělá přemet“ nad hřbetem – „arroundera“).

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINA: Hrudní končetiny jsou silné a svisle postavené.

Plece: Středně zešikmené.

Nadloktí: Dobře osvalené, středně dlouhé.

Předloktí: Rovné, silné, dobře osrstěné (s praporci).

Zápěstí: Umístěno v prodloužení předloktí.

Nadprstí: Lehce šikmo postavené.

Tlapy hrudních končetin: Poněkud podlouhlé, kompaktní s trochu klenutými prsty.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Osrstění zadních končetin (s praporci) je hustší a delší než hrudních končetin. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny postaveny kolmo k zemi.

Stehna: Nepříliš dlouhá, přiměřeně šikmá; osvalení je silně vyvinuté a oblé a plasticky vystupuje.

Kolena: Mírně zaúhlená, umístěná souběžně s osou těla.

Lýtko: Středně dlouhé, silné.

Hlezno: Široké, suché, přiměřeně zaúhlené.

Tlapy pánevních končetin: Poněkud podlouhlé, kompaktní s trochu klenutými prsty.

Paspárky: Obě pánevní končetiny nesou dvojité dobře vyvinuté paspárky. Hrudní končetiny někdy mají jednoduché nebo dvojité paspárky.

POHYB / CHODY: Pohyb pyrenejského horského psa je plný síly a volný, nikdy není těžkopádný; průběh pohybu je spíše prostorný než rychlý a je velmi pružný a elegantní. Zaúhlení dovoluje psovi stejnoměrný a vytrvalý pohyb vpřed

KŮŽE: Silná a poddajná (pružná); často se na celém těle vyskytují pigmentované skvrny.

OSRSTĚNÍ

SRST: Hustá a hladká, poměrně dlouhá a pružná; na plecích a na hřbetě je poměrně křehká; delší na ocase a na krku, kde smí být lehce zvlněná. Srst na kalhotách je jemnější, více podobná vlně a velmi hustá. Podsada je rovněž velmi hustá.

BARVA: Bílá nebo bílá s šedými (jezevčími nebo vlkošedými), světle žlutými nebo oranžovými (zrzavými) skvrnami na  hlavě, uších a u kořene ocasu, někdy také po těle. Znakům v barvě jezevčí šedé se dává přednost.

VELIKOST A HMOTNOST :

Kohoutková výška:       u psů:               70 – 80 cm

                                     u fen:               65 – 75 cm

U velmi typických jedinců se připouští tolerance 2 cm směrem nahoru.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Celkový vzhled

 • Dojem nemotornosti, bez ušlechtilosti. Tlustý, ochablý, lenivý pes.

Hlava

 • Příliš těžká, pravoúhlá.
 • Mozkovna příliš široká, klenuté čelo.
 • Příliš zdůrazněný nebo chybějící stop.
 • Příliš silně visící, volně převislé pysky.
 • Nedostatečná pigmentace nosní houby, okrajů očních víček a pysků.

Oči

 • Kulaté, světlé, hluboké uložené nebo vypouklé, příliš velké nebo příliš malé, příliš těsně nebo daleko od sebe posazené. Viditelná spojivka. Tvrdý výraz.

Uši

 • Široké, dlouhé, stočené, složené, nasazené příliš vysoko nebo nesené složené dozadu.

Krk

 • Tenký, poněkud delší nebo naopak příliš krátký, budící dojem, že se hlava nachází se mezi rameny. Příliš vyvinutý lalok.

Trup

 • Horní linie prohnutá nebo klenutá, přestavěná.
 • Předhrudí příliš široké nebo příliš štíhlé, žebra plochá nebo naopak sudovitě klenutá.
 • Břicho vtažené jako u chrta, nebo visící.

Ocas

 • Nedostatečně hustě osrstěný nebo špatně nesený; příliš krátký nebo příliš dlouhý, bez praporce; chybějící „přemet“ v pohybu nebo neustálý „přemet“ i v klidu.

 

Hrudní končetiny

 • Úhel mezi lopatkou a pažní kostí příliš otevřený.
 • Příliš plochá tlapa, nebo příliš sevřené prsty tlapy.

Pánevní končetiny

 • Strmé nebo přehnaně zaúhlené hlezno.
 • Příliš plochá tlapa, nebo příliš sevřené prsty tlapy.

Tlapy

 • Dlouhé, ploché.

Srst

 • Krátká nebo kadeřavá, hedvábná, měkká; chybějící podsada.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Nosní houba

 • Jiné barvy než zcela černá.

Čelisti / zuby

 • Předkus nebo podkus a jakákoliv jiná deformace čelisti.

Oči

 • Depigmentovaná oční víčka, žluté oči

Paspárky

 • Žádné paspárky, jednoduché nebo zakrnělé dvojité paspárky na pánevních končetinách.

Barva srsti

 • Jiná než je uvedena ve standardu

Velikost

 • Mimo přípustné meze.

Pozn.: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.